Projenin uygulanması

Öncelikle, her okul kendi içinde öğrenci gruplarını oluşturdu. Bu öğrenciler okullarının müfredat ve müdredat dışı etkinlikleri hakkında bilgi topladı. Öğrencilerin okula yönelik tavırlarını etkileyen nedenleri inceledi. Öğrencilerin sağlığını dolaylı ya da doğrudan etkileyen maddeler listelendi.

Toplanan bilgiler öğrenciler arasında yapılan bir anket çalışması ile istatistiksel bir veri haline getirildi. Odak noktası okulu bırakmak üzere olan çocukların fikirlerini değiştirmek olan projede onların okul hakkında düşüncelerine daha çok değer verildi.

Toplanan bilgiler sonucunda mevcut durumu anlatan ve hayallerinde durumu anlatan sunumlar hazırlandı. Mayıs 2016 yılında bu sunumları öğrenciler okullarında gerçekleştirdiler ve katılımcı okullar birbirlerine de bu sunumları yaptılar.

2 yıllık proje döneminde Almanya ve İspanya'da olmak üzere 4 proje toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye'nin mevcut politik durumu nedeniyle orada bir toplantı yapılamadı.

Her toplantıda aşağıdaki maddelerden en az biri gerçekleştirildi:

  • Ev sahibi okulun sunumu
  • Her okulun okulu daha cazip hale getirmek için aldığı önlemler
  • Okulun kalitesini arttırmak için çözülmesi gereken sorunlar

Toplantılarda misafir öğrenciler ev sahibi okullarda yapılan çalışmaların kendi okulları için de uygun olmayacağını belirlediler.

Her okul kendi okulunda alması gereken önlemleri bireysel olarak tanımladı çünkü her ülkenin yerel koşulları birbirinden farklıydı.

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.