PROJE HEDEFLERİNİN BAŞARILI OLMASI İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR

 • Belirgin
 • Ölçülebilir
 • Kabul edilmiş
 • Anlaşılablir
 • Zamanı belli

proje planlamasının başlangıç noktası

Projenin sonunda ne hedefleniyor?

 • Mümkün olduğu kadar detay vererek projenin sonunu tanımlayın.

Hedeflere ulaşmak için neler yapmak gerekiyor?

Ya da başka bir deyişle;

 

Kim, ne zaman, neyi nasıl nerede ve niçin yapmalı?

hedeflere alt hedefler aracılığıyla ulaşmak:

 • Projenin ana hedeflerine ulaşmak için alt hedeflerin belirlenmesi
 • Zaman planlaması: her alt hedef için bir tarih belirlenmesi
 • Kalite yönetimi kalite kriterinin belirlenmesi

  • Alt hedefler için kalite kriterlerinin oluşturulması
  • Proje bittikten sonra tamamlanması gereken kriterlerin belirlenmesi

 • Gerekli etkinlikler: alt hedeflerin istenen kalitede tamamlanması için etkinliklerin belirlenmesi
 • İnsan kaynakları yönetimi: kendilerine verilmiş alt hedefleri anlayan ve uygulayabilecek olan kişilerin seçilmesi
 • Eğer gerekliyse; alt hedeflerin başka alt hedeflere bölünmesi
 • Kaynak yönetimi: gerekli olan tüm kaynaklar şu an tüm hedefler için erişilebilir durumda mı?

  • Araçlar, ekipmanlar?

 • Belirlenen kişilerin becerileri ve kapasiteleri?

Mögliche Stolpersteine

 • Hedefe ulaşmak için seçilebilecek çeşitli yollardan hangisi en uygunu?
 • Çakışan alt hedefler: hangi alt hedef tercih edilecek?
 • Farklı amaçların olan kişilerin projeye dahil olması: öğrencilerin ve öğretmenlerin bakış açılarının çakışması
 • Farklı ölçme araçları arasında bağlılıkların olması: bir ölçme aracının bir alanda gelişme sağlarken başka bir alanda problem yaratması
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.