ANKETLERİN UYGULANMASI (ÇEVRİMİÇİ YA DA KAĞIT ÜZERİNDEN)

Temel anket kriterleri:

 • Net cümlelerin olması
 • Yönlendirici soruların olmaması
 • Kısa soruların olması
 • Her defasında tek bir konu üzerinde soruların sorulması
 • Motivasyonun sağlanması

Süreç

 1. Başlangıcı kolay yapmak için buz kırıcı sorularla başlayın
 2. Konu bazında soruların olması ( önemli bilgilerin alınması, konu düzeninin olması, genelden özele yönelik soruların olması)
 3. Kontrol sorularının olması- aynı soruların başka kelimerle yeniden sorulması
 4. Kişiye uygun soruların olması (soruların cevapları ile belirli gruplar arasında korelasyonların olması)

Soru türleri

Açık uçlu sorular:

 • Anketi cevaplayan kişinin rahatlıkla cevaplayacağı direkt soruların olması
 • Avantajı: anketi cevaplayan belli bir kalıba sokulmaz, fikirlerini özgürce belirtebilir.
 • Sorunu: çok farklı cevapların sınıflandırılarak değerlendirilmesi zor olur.

Kapalı uçlu sorular:

 • Seçeneklerin belli olması (Evet-hayır gibi net cevapların olması)
 • Avantajı: hızlı ve kolay cevaplanması, kolay değerlendirilmesi
 • Sorunu: cevaplar tüm olası cevapları kapsayabilir. Ayırıcı özelliği olmayabilir.

Kapalı uçlu soru çeşitleri:

 • Seçenek sunan kapalı uçlu soruların olması: böylelikle cevaplayan kişinin rahatlıkla şık seçmesi sağlanır.
 • Seçmeli sorular
 • Likert tipi sorular (1den 5'e kadar sıralı cevaplar)
 • Kendisine uyan cümleyi işaretlediği türden sorular

Anket sırasında karşılaşılabilecek sorunlar

 • Anketi uygulayan kişi farkına varmadan soruyu farklı şekilde sorabilir.
 • Anketi cevaplayan kişi anketi uygulayanı mutlu etmek amacıyla cevaplar verebilir.
 • Anketi uygulayan kişi farkına varmadan jest ve mimikleri ile anketi cevaplayan kişiyi etkileyebilir.
 • Anketi uygulayan kişi sürekli ortadaki cevapları motivasyon yetersizliğinden işaretleyebilir
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.